พระราชสำนัก

ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล ทรงเปิดอาคารฝึกวิชาชีพบ้านพระพร

โดย panwilai_c

25 มิ.ย. 2565

22 views

หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารฝึกวิชาชีพบ้านพระพรวันนี้เวลา 15 นาฬิกา 37 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังมูลนิธิบ้านพระพร เขตห้วยขวาง ทรงเปิดอาคารฝึกวิชาชีพบ้านพระพร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพ ให้แก่ผู้พ้นโทษ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวจากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านพระพร อาทิ กิจการร้านกาแฟ, ฟาร์มจิ้งหรีดฮีโร่ มาตรฐาน GAP , โครงการเพาะเห็ด ,กิจกรรมการช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากแม่ในเรือนจำ ของโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,โครงการฝึกวิชาชีพแก่ผู้พ้นโทษ อาทิ การทำเบเกอรี่ ,หมูปิ้ง, การขายลูกชิ้น ,การทำกีตาร์ Handmade ,การเย็บผ้า ซึ่งช่วยให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพ และมีรายได้ทั้งนี้ มูลนิธิบ้านพระพร ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยศาสนาจารย์ แจ๊ค แอล มาติน ซึ่งเป็นมิชชันนารี จากสหรัฐอเมริกา มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และช่วยเหลือเยาวชนจากสถานพินิจรวมทั้งให้การอุปการะเด็กติดผู้ต้องขัง และลูกของผู้ต้องขัง ขณะที่แม่ยังอยู่ในเรือนจำ โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา และอาชีพ เป็นการสร้างโอกาส สร้างกำลังใจ และสร้างชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีผู้อยู่ในอุปการะทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ จำนวน 160 คน