พระราชสำนัก

ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงจุดเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

โดย paweena_c

13 ก.ค. 2565

55 views

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในการทรงจุดเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565วันนี้ เวลา 18.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย หอพระคันธารราษฎร์, หอพระราชกรมานุสร, หอพระราชพงศานุสร, พระศรีรัตนเจดีย์, หอพระมณเฑียรธรรม และหอศาสตราคมนอกจากนี้เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา และทรงถวายพุ่มเทียน แด่พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา อายุสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้วย

Related News