พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์

โดย kodchaporn_j

13 มิ.ย. 2565

14 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สามวันนี้เวลา 07.53 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข พร้อมพระราชทานปลอกคอ และป้ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของ จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชน เพื่อควบคุมกำเนิดประชากรในสัตว์ ที่อาจก่อให้เกิดพาหะ ของโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคตทั้งนี้ โปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ โปรดให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลสันกำแพง ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำ ในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งส่วนมากป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ รองลงมา คือ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบหัวใจ ซึ่งตั้งแต่ออกหน่วยให้บริการมาตั้งวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ถึงวันนี้ มีประชาชนไปรับบริการตรวจสุขภาพ 158 คน และนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 291 ตัว และผ่าตัดทำหมัน 449 ตัว

Related News