พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

6 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 689 ชุด

โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนด้วย


พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนอำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง รวม 5 ครอบครัว ที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565


เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนตกหนัก เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่อาย

Related News