พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จ.ภูเก็ต เป็นวันที่ 2

โดย parichat_p

21 พ.ค. 2565

25 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ 2


วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 23 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ 2 เพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชน


ตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด ไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่คน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข จำนวน 3 ตัว


จากนั้น ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ โดยทรงวางยาสลบ เพื่อทำหมันสุนัข จำนวน 10 ตัว ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 8 รวม 9 จังหวัด ออกหน่วยจัดกิจกรรมสัญจรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งการขาดการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะในสุนัข และแมวจรจัด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงมีพระดำริในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อรณรงค์ให้โรคดังกล่าวหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก


กิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งมีประชาชนนำสุนัข และแมวเข้ารับบริการ 79 ตัว และการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว จำนวน 155 ตัว


และด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่อย่างครบวงจร ในการนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต, และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


โดยมีผู้เข้ารับบริการ รวม 175 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ รวมทั้งมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 12 คน ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยง พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

Related News