พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ แก่ นศ.พยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

21 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ แก่นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564วันนี้ ที่ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคารสโมสร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา และมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ แก่นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คนซึ่งสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลิตบัณฑิต เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ดี โดยจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ, ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล และในชุมชน ซึ่งจะสามารถให้การพยาบาลประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปลอดภัย ดังพระปณิธาน “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

Related News