พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ น้ำพระราชหฤทัย แห่งความห่วงใยพสกนิกร ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

โดย panwilai_c

4 พ.ค. 2565

29 views

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง  วันฉัตรมงคล ,วันฉัตรมงคล2565