พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดให้ ปชช.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันฉัตรมงคล

โดย paweena_c

3 พ.ค. 2566

26 views

สำนักพระราชวัง แจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.แท็กที่เกี่ยวข้อง  สำนักพระราชวัง ,วันฉัตรมงคล