พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ "พระมิ่งขวัญแห่งปวงประชา"

โดย pattraporn_a

1 พ.ค. 2565

43 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเคียงคู่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัย ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง