พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี

โดย parichat_p

28 เม.ย. 2565

17 views

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำหนองหญ้ากาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยกระเจา


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2564 ตามที่ราษฎรขอพระราชทาน การก่อสร้าง ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ , อาคารถังพักน้ำ , ระบบท่อส่งน้ำ โดยจะสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลไปลงถังพักน้ำ และส่งน้ำไปยังสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า และหมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม พร้อมทั้ง ปรับปรุงและขุดขยายสระเก็บน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้


จากนั้น องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เดินทางไปยังสนามบิน ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง เพื่อติดตามการดำเนินงานแผนการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครปฐม


รวมทั้ง เติมน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ โดยปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2565 จำนวน 79 เที่ยวบิน รวม 106 ชั่วโมง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ มีฝนตกมากที่สุดทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารของกองพลทหารราบที่ 9 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เนื่องจากอาคารที่ทำการเดิม เป็นตู้คอนเทนเนอร์ มีสภาพทรุดโทรม


รวมทั้ง ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บสารฝนหลวง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สืบไป

Related News