พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

โดย kodchaporn_j

29 มี.ค. 2565

20 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้เวลา 18.39 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่จังหวัดตราด เมื่ออายุครบ 12 ปี ได้บรรพชา หลังจากอุปสมบทได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ด้วยความขยัน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระวันรัต เป็นพระมหาเถรที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร เป็นที่ยอมรับ และเลื่อมใส ศรัทธา สร้างคุณูปการแก่พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนามากมาย เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2521 เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยอีกทั้งยังเป็นผู้นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวและราชรถน้อย อ่านพระอภิธรรมนำพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง(ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็นก่อนประกาศใช้ในแต่ละปีด้วยเป็นพระมหาเถรที่ตั้งมั่นในหลักธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลไปถึงต่างแดน จึงได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่สมเด็จพระวันรัต เมื่อปี 2552 และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2558

คุณอาจสนใจ

Related News