คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

โดย nut_p

25 พ.ย. 2566

574 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566- ในหลวง มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูต ที่กราบบังคมทูลถาม ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศ

- สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จ.บุรีรัมย์

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง 'รามเกียรติ์' ตอน 'กุมภกรรณทดน้ำ'

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเปโตร สวาห์เลน เอกอัครราชทูตฯ แห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

- สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

- รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน จ.ลพบุรี

คุณอาจสนใจ