พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

โดย kodchaporn_j

21 มี.ค. 2565

34 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร


วันนี้เวลา 18.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 มีนาคม 2565 และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่จังหวัดตราด เมื่ออายุครบ 12 ปี ได้บรรพชา ณ วัดคิรีวิหาร จากนั้นไปศึกษาต่อและได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สมเด็จพระวันรัต สร้างคุณูปการแก่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมายเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2521 เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย ต่อมาในปี 2552 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัต และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2558นอกจากนี้ยังเป็นผู้นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว และราชรถน้อย อ่านพระอภิธรรมนำพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

คุณอาจสนใจ

Related News