พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมทางไกล CND สมัยที่ 65

โดย kodchaporn_j

15 มี.ค. 2565

14 views

องคมนตรี ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ ในการประชุม CND สมัยที่ 65 และจัดกิจกรรมคู่ขนาน ในรูปแบบการประชุมทางไกลวานนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ ในการประชุม CND สมัยที่ 65 โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นรูปแบบการอภิปราย ถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกล ไปยังผู้ร่วมประชุม CND สมัยที่ 65 ทั่วโลก ระหว่างเวลา 19.10 น. ถึง 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทยโดยมูลนิธิโครงการหลวง ได้นำเสนอโมเดลความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุด ในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติการอภิปรายครั้งนี้ มีตัวอย่างเยาวชน จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง ได้ถ่ายทอดแนวความคิด และความรู้สึก ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งได้รับแนวความคิด ที่โครงการหลวงได้ร่วมกับปปส. จัดโครงการ "วัคซีนวัยรุ่น" ขึ้น เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนอกจากนี้ยังมุ่งลดความเปราะบางและความเหลื่อมล้ำ โดยดูแลและเสริมสร้างคนพิการ และกลุ่มผู้บำบัดยาเสพติด ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาการสร้างรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนที่สูง ส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำและในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขน้อยประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม. น้อย) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพที่ดีของครอบครัว และคนในชุมชน ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง  องคมนตรี ,ประชุมทางไกล ,CND

คุณอาจสนใจ

Related News