พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

โดย pattraporn_a

19 ก.พ. 2565

51 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส


 วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เขตบางรัก ในการพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส แก่เยาวชนที่ชนะการประกวด จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส และการตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ซึ่งสมาคมสมาชิกอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทย ด้านการเรียนรู้ทักษะภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนเผยแพร่เกียรติภูมิแห่งอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ เครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส


โอกาสนี้ ทรงฟังการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส จากผู้ชนะการประกวดระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "อิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ เป็นเครื่องหมายแห่งการเชิดชูค่านิยมที่เป็นสากล" และหัวข้อ "คุณมองเห็นภาพตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร"


พร้อมกับ ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมา ของโครงการผลงานศิลปะรอบกำแพง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากความริเริ่มของนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่ประสงค์ให้กำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แสดงสัญลักษณ์ ของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างยาวนาน ระหว่าง 2 ประเทศ โดยเริ่มเมื่อเดือนกันยายน 2564 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงาน ขององค์กรอนุรักษ์ไร้พรมแดน นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง และนักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ ในการรังสรรค์ภาพจิตรกรรม พร้อมคำอธิบาย ด้วยการสแกน QR CODE ด้านข้างผลงาน ผู้สนใจสามารถไปชมผลงานศิลปะรอบกำแพง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซอยเจริญกรุง 36 ได้ทุกวัน

คุณอาจสนใจ

Related News