คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

24 พ.ย. 2565

119 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

- องคมนตรี ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และราษฎร ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

- พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ ปีที่ 97

- องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ

- องคมนตรี เปิดงานโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 3

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- คณะบุคคลไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามับแข็งแรง

คุณอาจสนใจ