พระราชสำนัก

ชวนปชช.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เผย 10 โครงการ เริ่มตั้งแต่ ก.ค.นี้

โดย panwilai_c

3 ก.ค. 2567

65 views

รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเปิดเผยความคืบหน้า 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่รัฐบาล สืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ในการพลิกฟื้นผืนป่า น้ำ และ พลิกฟื้นชีวิต เพื่อพสกนิกรอยู่ดี กินดีนางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาสื่อ เรื่อง งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีต่างๆที่จะจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมนี้สำหรับ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลจัดทำขึ้น โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่น โครงการสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Park ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเชื่อมพื้นที่สวนหลวง ร.9 และ สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน รวม 1,144 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567 และการเพิ่มจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะขนาดเล็ก Pocket Park หรือ สวน 15 นาที เพื่อการเข้าถึงของประชาชนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำหลายโครงการ เช่น โครงการ 72 ล้านต้น พลิกพื้นผืนป่า ตั้งเป้าให้ประชาชนปลูกป่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนส่วนกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข บริหารจัดการน้ำชุมชนแบบูรณาการอย่างยั่งยืน หรือ geo-social map ใน 10 คลองสำคัญ เช่น คลองรอบกรุง ในกรุงเทพมหานคร และลำน้ำโจ้ จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิจและที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าจัดหาที่ดินที่เป็นพื้นที่เหล่าทัพ 72,000 ไร่ จัดสรรให้ประชาชนเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย และได้รับเอกสารสิทธิตามกฏหมาย เช่น พื้นที่กองทับบก 64,000 ไร่ นายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดโครงการหนองวัวซอโมเดล ที่จังหวัดอุดรธานี แล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง โครงการ รวมน้ำใจบริจาคโลกหิต 10 ล้านซีซีต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมริจาคไปแล้วจึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคได้ทั่วประเทศ รวมถึงโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด และโครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน ที่นายกรัฐมนตรี จะไปเปิดโครงการที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่ 11 กรกฏาคมนี้รัฐบาลยังเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามพระราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ ที่กระมประชาสัมพันธ์ จะถ่ายทอดสด เช่น พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 14.49 น.โดยกรุงเทพมหานครจะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ รวมถึงในพระราชพิธี ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในเดือนตุลาคมนี้ รวมถึง พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งรัฐบาลชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ด้วย