พระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'สมเด็จพระเทพฯ' พบการเต้นผิดจังหวะของพระหทัย แต่เป็นเพียงชั่วคราว และทรงหายได้เอง

โดย nattachat_c

26 ธ.ค. 2565

285 views

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดา ฯ สยามยรมราชกุมารี

ทรงพระประชวร


ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดา ฯ สยามยรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และเสด็จพระราชดดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อ ณ วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้ว นั้น 


คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดา ฯ สยามยรมราชกุมารี ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่ง แต่เป็นเพียงชั่วคราว และทรงหายได้เอง คณะแพทย์ ฯ จึงขอพระราชทาน กราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่ง จนกว่าอาการพระหทัยจะคงที่ 


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

สำนักพระราชวัง

๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

Related News