กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทาน แก่ คณาจารย์-นิสิต ม.เกษตรฯ วันสุดท้าย

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทาน แก่ คณาจารย์-นิสิต ม.เกษตรฯ วันสุดท้าย

โดย panwilai_c

19 ม.ค. 2565

19 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 2 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษพระราชทาน เรื่อง ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง แก่ คณาจารย์ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นวันสุดท้ายโดยทรงบรรยายในหัวข้อ การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ซึ่งร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง เริ่มจากการที่เซลล์มะเร็งถูกตรวจพบ และถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ถูกทำลาย ทำให้สามารถหลบหนีภูมิคุ้มกัน และพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติ จนแพร่กระจายออกไป ซึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งหลบหลีก จากการกำจัดของภูมิคุ้มกันได้ คือการกดภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็งเอง หรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง ซึ่งนักวิจัยมีการคิดค้นวิธีการยับยั้งการกดภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็ง หนึ่งในนั้นคือการใช้ยา ซึ่งเป็นโมโนโคลนอล แอนตี้บอดี้ ไปยับยั้งการทำปฏิกิริยาที่จุดตรวจภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการรักษาสมดุล ช่วยให้ระบบตรวจสอบเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งดังนั้น การพัฒนายา ตลอดจนกลไกในการทำงานของยากลุ่มนี้ จึงเป็นความหวังทางการรักษาของผู้ป่วย โดยแนวทางการรักษา จะเป็นการใช้ยาในกลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันร่วมกัน ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น แต่อาจจะมีอาการข้างเคียงในบางราย ในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ ร่วมกับเคมีบำบัดในระยะยาว การรักษาในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับระยะของการตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมาย ตลอดจนขนาด หรือ dose ของยาที่ใช้ และระยะเวลาของการใช้ยา เป็นองค์ประกอบด้วยสำหรับการบรรยายพิเศษ พระราชทานแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 ครั้งนี้ ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการสอน ด้วยพระประสงค์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และพระประสบการณ์ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยผลงานทางการแพทย์ อย่างเต็มพระกำลังความสามารถ เพื่อปูพื้นฐานความรู้แก่นิสิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ และด้านสัตวแพทย์ในอนาคต กับการรักษามะเร็งทั้งในคน และสัตว์ อันเป็นการสร้างคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทยต่อไปจากนั้น เวลา 15 นาฬิกา 8 นาที ทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เป็นครั้งที่ 4 เพื่อพระราชทานแก่ประชาชน และเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน จากโรคระบาดในสุกร​ ​ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ,ขอนแก่น และมหาสารคาม รวม 300 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมทั้งยังทรงหาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งด้านการวิจัย และพัฒนาวัคซีนป้องโรคในสุกร โดยมีพระดำริ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทางเลือก เช่น ไก่พันธุ์ไข่ และปลาน้ำจืด ซึ่งให้ผลผลิตไว สามารถแก้ไขปัญหา เนื้อสุกรราคาแพงได้ในระยะสั้นสำหรับ กล่องยังชีพพระราชทาน บรรจุด้วยสิ่งของสำหรับการดำรงชีพ อาทิ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ผ่านมา​ทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน ไปแล้วกว่า 1 พัน 100 ชุด แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัย และพระเมตตา ที่ทรงมีต่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

Related News