เรื่องเล่าเช้านี้

กลุ่มปชช.คนไทย ยื่นหนังสือถึงผู้นำสหรัฐฯ ขอให้ยุติการซ้อมรบ 'Cobra Gold 2022'

14 ม.ค. 2565

126 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ นายนิติธร  ล้ำเหลือ และนายพิชิต  ไชยมงคล ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา


เพื่อขอให้สหรัฐทบทวนการซ้อมรบ “Cobra Gold 2022” อันนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยของไทย โดย นายพิชิตฯ ได้อ่านหนังสือเปิดผนึก ที่จะยื่นถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กรณีเรื่องให้ยุติการซ้อมรบ คอบร้าโกลด์ 2022 อันนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยของไทย


โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ให้ยุติการฝึกซ้อมรบ "คอบร้าโกลด์ 2022" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2665 ที่จะมีกำลังทหารมากกว่า 10,000 นาย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ในขณะที่เกิดภาวะโรคระบาดในสหรัฐ ที่เพิ่งมีผู้ป่วยยืนยันจากโควิด- 19 เพิ่มขึ้นมากกว่าล้านคนภายในวันเดียว เป็นสถิติรายวันสูงสุดทั้งระดับประเทศและระดับโลก อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยด้านสาธารณสุขที่มีผลต่อชีวิตของประชาชนไทย

2.ราชอาณาจักรไทย เป็นประเทศที่แสดงออกถึงความต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับทุกประเทศในมิติแห่งการสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของภูมิภาค และสันติภาพของโลก การดำเนินนโยบายเพื่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา กลับสร้างภาระความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนไทย และสร้างความเคลือบแคลงจากจีน และมิตรประเทศอื่นๆ สหรัฐจึงควรยกเลิกการซ้อมรบ "Cobra Gold 2022" เพื่อลดการเผชิญหน้ากับมิตรประเทศของไทย

3.ขณะนี้เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า จากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน กับบรรดาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องภายในของเมียนมา ซึ่งสหรัฐควรเคารพจุดยืนในความเป็นกลางของไทย และบรรทัดฐานอาเชียนที่ไม่เข้าแทรกแซกิจการภายในของเมียนมา โดยเฉพาะอย่างไทยซึ่งมีภาระหนักเรื่องผู้ลี้ภัยอยู่แล้ว ดังนั้นหากสหรัฐอเมริกาส่งยุทโธปกรณ์หรือบุคลากรผ่านชายแดนไทยไปยังเมียนมาแล้ว ย่อมเกิดความเสี่ยงภัยที่จะลุกลามไปสู่สงครามตัวแทนในอนาคตอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้

4.ให้ยุติการจัดส่งอุปกรณ์ทางเทคนิค อุปกรณ์จารกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบควบคุมปฏิบัติการอากาศยานไร้คนชับ และระบบควบคุมขีปนาวุธ เข้ามาในราชอาณาจักรไทย และยุติการใช้สถานกงสุลสหรัฐที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการทูต มาเป็น "กองบัญชาการ" หรือ "ฐานปฏิบัติการความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์"เพื่อสอดแนมประเทศจีน

5.ขอเรียนย้ำต่อท่านว่า เมื่อเกิดกรณีที่ราชอาณาจักรไทยต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงภัย พี่น้องประชาชนไทยจะร่วมมือและพร้อมใจกระทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อดำรงเอกราชและอธิปไตยในทุกมิติ


จากนั้นทางกลุ่มฯได้ยื่นหนังสือถึงนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ผ่าน Mr.kevin M.Mccown เลขานุการโทฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนมารับหนังสือ เพื่อดำเนินการต่อไป


โดย นายนิติธรฯให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการเข้าแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในประเทศพม่า และกรณีการสร้างสถานกงสุล ที่เชียงใหม่ ที่ใช้งบประมาณสูงผิดปกติ ตั้งข้อสังเกตุได้ว่าสหรัฐจะใช้เป็นสถานที่เพื่อใช้สอดแนมประเทศจีน ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย


โดยในเวลา 11.30 น. หลังเสร็จสิ้นการยื่นหนังสือ และให้สัมภาษณ์สื่อ กลุ่มฯเดินทางออกจากพื้นที่

ข่าวยอดนิยม