เรื่องเด่นเย็นนี้

61 ปี PEA มุ่งสู่ Digital Transformation

28 ก.ย. 2564

117 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

เนื่องในโอกาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ครบรอบ 61 ปี ในวันนี้ 28 กันยายน2564 PEAยังคงยืนหยัดให้บริการพลังงานไฟฟ้าพร้อมพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ Digital Transformation


ไม่เพียงตอบสนองความต้องการประชาชนทั้งด้านคุณภาพและบริการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ยังพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย


ทั้งโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำเพื่อจ่ายให้พื้นที่เกาะ และปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคง


โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1 ถึง 2 กิโลเมตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การจัดระเบียบสายสื่อสาร นำสายที่ไม่ได้ใช้งานออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด ตามเส้นทางวิกฤต 1,240 เส้นทาง เน้นย่านธุรกิจการค้า เทศบาลสถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว


โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีพนักงาน PEA เป็นวิทยากร เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ให้ช่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน


PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ร่วมลงทุนกับคู่ค้าในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือ การผลิตไฟฟ้า โดย PEA จับมือพันธมิตรเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA รองรับการให้บริการอัดประจุให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้า


พร้อมขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้ง Big Data, Blockchain, IoT , 5G และจัดทำ PEA Smart Plus Application ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของได้ง่ายและรวดเร็ว โดยจะพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานในอนาคต มุ่งสู่ Digital Transformation ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านพลังงานไฟฟ้า
รับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/AjncmmDjy_I

ข่าวยอดนิยม