ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ กำลังสำคัญรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

05 พ.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนองพระราชดำริ ในการมอบอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาของสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ โดยวันนี้นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง จํานวน 300 กล่อง และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 200 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยมีพระราชปณิธาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประกอบอาหารในแต่ละวันนั้น ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ เครือข่ายสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ

ข่าวยอดนิยม