รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังตั้ง 'ทีมประเทศไทย' เร่งจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด

เศรษฐกิจ

รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังตั้ง 'ทีมประเทศไทย' เร่งจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด

โดย panwilai_c

28 เม.ย. 2564

49 views

การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับภาคเอกชน ผนึกกำลังตั้ง "ทีมประเทศไทย" เร่งจัดหา-กระจายวัคซีน ดึงความเชื่อมั่นประเทศ ขณะที่เอกชนกว่า 2 พันบริษัท แห่จองวัคซีนทางเลือก


โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยหลังหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี ว่า ได้รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนการจัดหา การฉีด และการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะใช้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่อง โดยภาครัฐและเอกชน จะผนึกกำลังเป็น “ทีมประเทศไทย” ทำงานคู่ขนานไปด้วยกัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน 4 คณะ ประกอบด้วย...


ทีมที่ 1 ทีมสนับสนุนการกระจาย และฉีดวัคซีน ระยะแรก จัดพื้นที่นำร่องใน กทม. 66 แห่ง ซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้ว 14 แห่ง กระจายทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งศูนย์การค้า สำนักงาน และสถานีบริการน้ำมัน รองรับประชาชนได้ 20,500 คนต่อวัน และระยะถัดไป จะจัดทำหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังชุมชน และบริษัทต่าง ๆ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ซึ่งจะเป็นต้นแบบกระจายไปทั่วประเทศ


ทีม 2 ทีมการสื่อสาร สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน


ทีม 3 ทีมเทคโนโลยีและระบบ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ


ทีม 4 ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้แจ้งความต้องการ 2,629 บริษัท จำนวนพนักงาน 921,817 คน และภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ทันเวลา และกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะถัดไป ในที่ประชุม ภาครัฐได้แจ้งว่า ได้เตรียมการช่วยเหลือ SMEs ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ , การทำสินเชื่อ Soft Loan , พักทรัพย์พักหนี้ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งโครงการคนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งคืน และอีกหลายโครงการที่สามารถเสริมกันได้อย่างแน่นอนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/zufPbWaT9_k

คุณอาจสนใจ

Related News