ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-เปิดอาคารที่ทำการศาล จ.สุโขทัย

10 เม.ย. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปยังที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก ในการนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้น​ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย


อาคารศาลจังหวัดสุโขทัยสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบมีห้องพิจารณาเพียง 4 บัลลังก์ ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่นี้ มีห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ เป็นการขยายพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้ และให้บริการส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่างๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court


ทั้งนี้ศาลจังหวัดสุโขทัยมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมท้องที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ ,อำเภอคีรีมาศ , อำเภอบ้านด่านลานหอย , อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง , โดยถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซึ่งช่วงปี 2563 มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา ของศาลจังหวัดสุโขทัยทั้งคดีอาญา , คดีแพ่ง , คดีผู้บริโภค ซึ่งทำการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดี จากคดีคงค้างและรับใหม่ จำนวน 6,327 คดี


การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีราษฎรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และพิมเสนน้ำ รวมถึงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน​ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46​ จังหวัดพิษณุโลก​ โดยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สร้างความปลื้มปีติให้แก่ชาวจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ นอกจากนี้ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญ กับกระบวนการยุติธรรม โดยมีศาลเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ไปติดตาม และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์สุข แก่อาณาประชาราษฎร์


และเมื่อเวลา 20.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี​ ถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก​ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร​ ในการนี้​ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค​ 6, ผู้บังคับการกองบิน​ 46​ พร้อมข้าราชการ และประชาชน​ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ โดยประชาชนต่างพร้อมใจ สวมใส่เสื้อสีเหลือง และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ชูขึ้นเหนือศรีษะ พร้อมส่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี

ข่าวยอดนิยม