ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้โชคดีรับ Gift Voucher จาก The Pizza Company จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 28 พ.ค.65

โดย thichaphat_d

8 มิ.ย. 2565

43 views

ผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ประจำวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้รับ Gift Voucher จาก The Pizza Company มูลค่า 1,200 บาท        

1.คุณรณิดา บุณยภัทรคุณ จ.ราชบุรี

2.คุณนัทธี  เศรษฐบรรจง  จ.นนทบุรี  

3.คุณพรทิพพา จิรวิจิตร กทม.

4.คุณสุปราณี กลัดสมัย กทม.

5.คุณงามศิริ สังข์ทอง จ.อุดรธานี

6.คุณศรัญญา ต่ายทรัพย์ กทม.

7.คุณดวงฤทัย เจียรกุล กทม.

8.คุณรุ่งเรือง ไพสุนทรสุข กทม.

9.คุณนารีรัตน์ เศรษฐสักโก กทม.

10.คุณวิลาสินี ดวงอาทิตย์ จ.เชียงใหม่

คุณอาจสนใจ