ประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. ผนึกกำลัง วว. เติมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเกษตรไทย

โดย panwilai_c

9 มิ.ย. 2565

35 views

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เดินหน้าขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสินค้าเกษตรไทย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. นำผลงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนแก่ภาคเกษตร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ในการนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการเติมทุนผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อขยายโอกาสและการผลิตที่นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/zESZqyyU5X0

คุณอาจสนใจ