ประชาสัมพันธ์

GC ประกาศมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

โดย chutikan_o

22 ก.พ. 2566

278 views

GC ประกาศมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน ในแนวคิด “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น สร้างการเติบโตด้วย allnex มีความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึง มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน จากแนวคิด “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี” ที่จะตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิต ต่อยอดไปสู่แนวคิด “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับวันนี้และอนาคต GC มุ่งมั่นจะทำให้ดีขึ้นเพื่อทุกคน และดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อช่วยให้โลกใบนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน จากปีที่ผ่านมา มีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ปีนี้ allnex เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสร้างการเติบโต มีความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึง มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก
ฟื้นตัวและพร้อมรับสถานการณ์ ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps Plus
1. Step Change โครงการในปี 2566 มีความก้าวหน้าปรับปรุงโรงงานให้ขยายกำลังการผลิต ปรับวัตถุดิบในการผลิต ก่อสร้างโรงงานใหม่ ที่สำคัญโครงการผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงนั้น ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2566 นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับเมกะเทรนด์โลก


2. Step Out กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ allnex เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่หรือในต่างประเทศ โดยการปรับองค์กรตั้งหน่วยงานธุรกิจต่างประเทศขึ้น เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทฯ มุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้เมกะเทรนด์โลก และเตรียมสร้าง Thailand Innovation Hub ที่จะเป็นศูนย์วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับ allnex เพื่อการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย


3. Step Up มีแผนการดำเนินงาน Roadmap เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปลดปล่อยคาร์บอนในปี 2573 โดยดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหลากหลายโครงการ เดินหน้าปรับสัดส่วนธุรกิจมุ่งสู่ธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ และธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมแสวงหาโอกาสในการสร้าง Synergy (Leverage Synergy) ให้เกิดมูลค่าสูงสุดจากธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยี รวมทั้งดำเนินโครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างสมดุลของระบบนิเวศของป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมรวมถึงชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 บนพื้นที่รวมกว่า 2,500 ไร่


ตอกย้ำความสำเร็จของ GC ในปี 2565


• GC ประสบความสำเร็จด้านการเงิน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในเดือนมกราคม 2565 หุ้นกู้สกุลเงินหรียญสหรัฐฯ จำนวน 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2565 ออกและจำหน่ายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2565


• การปรับ Business portfolio ของ GC มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจปิโตรเคมีและการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ


• ความสำเร็จด้านความยั่งยืน ในปี 2565 GC ได้รับรางวัลและใบรับรองด้านความยั่งยืนในระดับโลก ประกอบด้วย ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ด้วยการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ครบทั้ง 3 ด้าน


• รางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นระดับสูงที่สุด จากการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับโลกจาก S&P Global


• บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก CDP ให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (A Level) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (A- Level)


ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก


ในปีนี้  GC มีการต่อยอดและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย  อาทิ  โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความยั่งยืน ระหว่าง GC และ OR  พัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ดำเนินธุรกิจยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน  และโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนและเป็นพันธมิตรในด้านการบริการและการเดินทาง เป็นต้น


นอกจากความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ แล้ว GC ยังมีความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในโครงการ Upcycling Upstyling และการลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ร่วมกับชุมชนและโรงเรียน


รวมถึงการส่งเสริมพันธกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero) ของประเทศ ร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปลูกป่าชายเลน และการปลูกป่าภายใต้แนวคิด ยิ่งปลูก ยิ่งดี เพื่อเปลี่ยนพื้นที่กองขยะให้กลายเป็นป่าไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

คุณอาจสนใจ