ประชาสัมพันธ์

งาน SUNPASIT RUN SUPER HALF MARATHON 2022 เดิน-วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โดย passamon_a

22 ส.ค. 2565

189 views

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เชิญผู้ที่สนใจร่วมงานวิ่ง SUNPASIT RUN SUPER HALF MARATHON 2022 เดิน-วิ่ง 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


งานนี้มีการวิ่งทั้ง 3 ระยะ คือ FUN RUN 5 กิโลเมตร, Super mini marathon 15 กิโลเมตร และ Super Half Marathon 25 กิโลเมตร รายได้จากงานนี้ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัด จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เพื่อดูแลรักษาประชาชนในเขตอีสานใต้


สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือผ่านระบบ online ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565


คุณอาจสนใจ