ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้โชคดีรับ Gift Voucher จาก The Pizza Company จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้-เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์

โดย thichaphat_d

5 พ.ค. 2565

39 views

รายชื่อผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ได้รับ Gift Voucher จาก The Pizza Company มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 10 รางวัล      

1.คุณปริญญา ผลิเจริญสุข จ.นนทบุรี

2.คุณศักดิธัช ศักดิ์ธนกุล กทม.

3.คุณธีธัช หลีเจริญ กทม.

4.คุณวนิดา ไทยเจริญ จ.เชียงใหม่

5.คุณณัฐฐากาญจน์ เกรียงเกล็ด กทม.

6.คุณกุลจิรา กุลดี จ.เพชรบูรณ์

7.คุณเสาวรักษณ์ กิ่งโพธิ์ กทม.

8.คุณสมหญิง เหล่าวัฒนพงษ์ กทม.

9.คุณนภัสชิชญาณ์ สิทธิสาพัทธ์ จ.ราชบุรี

10.คุณพลเชฏฐ์ เจริญรัตนวุฒิ กทม.

-----------------------------


รายชื่อผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ได้รับ Gift Voucher จาก The Pizza Company มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 10 ท่าน


1.คุณพงษ์ศิริ ศรีสม จ.มหาสารคาม

2.คุณชาญชัย แซ่ก้วย จ.นนทบุรี

3.คุณสุวนันท์ อังกุลดี กทม.

4.คุณวาณิชา สายเสมา กทม.

5.คุณภัสสกร สื่อประเสริฐสุข จ.เชียงใหม่

6.คุณสิทธิพันธ์ สอาดวงศ์ กทม.

7.คุณอาทิตย์ ลิ่วไอศวรรย์ กทม.

8.คุณเฉลิมลาภ เพ็ญภรเลิศชัย กทม.

9.คุณอรุณี เพ็งรัศมี กทม.

10.คุณเฉลิมชัย ลีสุวัฒน์ กทม.


คุณอาจสนใจ