ประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จัดงาน 'วันออมสิน' 1 เมษายน 2565 มอบกระปุกชิงช้าสวรรค์

โดย thichaphat_d

30 มี.ค. 2565

10 views

ธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 109 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยจัดทำของขวัญชิ้นพิเศษ "กระปุกชิงข้าสวรรค์" มอบให้แก่ลูกค้าเงินฝากทุกประเภทบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันทำให้ยังต้องรักษาระยะห่าง และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ฝากและพนักงานสาขา จึงกำหนดให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความแออัดของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่สาขา

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ที่เว็บไชต์ www.gsb.or.th และช่องทาง LINE : @GSBsociety ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำหนด 1 เลขบัตรประขาชน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น

จากนั้นเลือกฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ สาขาธนาคาร เครื่องรับฝากเงิน (ADM) หรือ แอป MyMo

ทั้งนี้ ให้นำภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิพร้อมหลักฐานการฝากเงินติดต่อรับกระปุกได้ในวันที่ 14 เมษายน 2565 (ของมีจำนวนจำกัด)

นอกจากนี้ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ปี 2565 ธนาคารฯ ขอมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท เพื่อเริ่มตันปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาชาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ธนาคารออมสิน ,กระปุกออมสิน

คุณอาจสนใจ