ประชาสัมพันธ์

ขานรับนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ชูภาครัฐไฟเขียววัคซีน PCV ป้องกันโรคไอพีดี ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โดย nicharee_m

12 ม.ค. 2567

25 views

หลายภาคส่วนหนุนภาครัฐสนับสนุนให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือวัคซีน PCV บรรจุอยู่ในวัคซีนพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคน สอดรับนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคไอพีดี ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอาจพิการหรือเสียชีวิตได้ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องแนวทางภาครัฐในการสนับสนุนให้การมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ  

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้แทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันกว่า 140 ประเทศจากทั้งหมดกว่า 200 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้นำวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือวัคซีน PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) บรรจุในแผนวัคซีนแห่งชาติแล้ว จึงถึงเวลาแล้วที่ไทยควรเร่งผลักดันวัคซีนตัวนี้อย่างจริงจัง การป้องกันเด็กเล็กด้วยวัคซีน PCV นั้นมีการประเมินแล้วว่า มีความคุ้มค่า       คุ้มทุน และปลอดภัยอย่างมาก จำเป็นที่จะต้องบรรจุอยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กไทย ซึ่งปัจจุบันมีเด็กไทยทั่วประเทศเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส โดยภาครัฐได้มีโครงการนำร่องใน 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและมหาสารคาม เชื่อว่าจะส่งผลดีอย่างแน่นอนหากเด็กไทยได้รับวัคซีนฟรีและขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าเด็กไทยน่าจะได้รับข่าวดีเรื่องวัคซีนในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน

“โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสลุกลามเข้าร่างกาย ทำให้เกิดโรคไอพีดี  ปอดอักเสบ หูอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจทำให้เจ็บป่วยรุนแรงและอาจพิการ เช่น พิการทางสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการรักษาจากแพทย์ช้าไปเพียง 1-2 วัน อาจเสียชีวิตได้ ส่งผลต่ออนาคตของเด็กไทย หมดโอกาสในการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุ 1-2 ปีที่ภูมิคุ้มกันโรคไม่แข็งแรงอาจเสี่ยงต่อโรครุนแรงถึงอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จำเป็นต้องเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน PCV ฟรีอย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนเช่นกัน เพื่อส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ” รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี กล่าว

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กล่าวว่า การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กไทยมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรมากขึ้น เพราะประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลเด็กต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิดให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และวัคซีนถือเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างเกราะป้องกันให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพแข็งแรงได้อย่างสมบูรณ์

“นักวิชาการในประเทศไทยได้ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการใช้วัคซีน PCV ในเด็กเล็ก ซึ่งพบว่า วัคซีน PCV มีความคุ้มค่าคุ้มทุนต่อเด็กไทย ภาครัฐจึงควรผลักดันวัคซีน PCV เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด โดยวัคซีนมีความสำคัญที่ช่วยป้องกันเด็กให้เติบโตมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะหากเด็กเป็นโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลให้กลายเป็นเด็กพิการทางสมอง ทำให้เด็กไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้ง ผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางจิตใจ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล และเวลาในการดูแลบุตร ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น” นพ.มานิต กล่าว

ปัจจุบันวัคซีน PCV กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาจัดให้เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ให้เด็กไทยควรได้รับฟรี โดยคาดว่าเด็กไทยจะมีโอกาสได้รับวัคซีน PCV ในเร็วๆ นี้ เชื่อว่าอีกไม่นานโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสจะได้หมดไปจากลูกหลานไทยเสียที


คุณอาจสนใจ

Related News