ประชาสัมพันธ์

รพ.ศิริราช จัดงาน “Siriraj Hackathon” เปิดบ้านเชิญชวนร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. นี้

โดย parichat_p

12 ก.ค. 2565

12 views

วันนี้ (11 ก.ค. 65)  เวลา 18.00 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน “Siriraj Hackathon Open House” เปิดบ้านให้ผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน พร้อมกล่าวเสวนาเปิดงานในหัวข้อ “Health technology and innovations for the benefit of mankind" ปลดล็อกนวัตกรรมด้านสุขภาพ สู่อนาคตของการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาหัวข้อ “From policy to execution: จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติงานให้สำเร็จ”  พร้อมด้วย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD เสวนาในหัวข้อ “Disruptive communication in transdisciplinary working”  


มี รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และ คุณณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ Co-founder, Technical, Cariva  ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “Transdisciplinary Approach for Innovative Health System”  นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ: เทคโนโลยีจะช่วยหมอได้อย่างไร?  ปิดท้ายด้วย  ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวแนะนำโครงการ และ Problem Statement (เผยโจทย์หลักของงาน Siriraj Hackathon ในปีนี้)

“Siriraj Hackathon” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565 (SICMPH 2022) ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น และนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศและวงการแพทย์ในอนาคต


นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของคณะฯในการให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาการดูแลสุขภาวะของประชาชนกิจกรรม Siriraj Hackathon นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะฯ และสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  เป็น   กิจกรรมการระดมสมองเป็นทีมระหว่างนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ในระยะเวลาอันสั้น และเกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับรางวัล 

อาจจะมีการพัฒนาความคิดไปจนถึงการทำโครงการร่วมกันในอนาคตกับคณะฯ ได้ โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่  23 - 24 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลทีมชนะในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5  สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการรับสมัครได้ที่ bit.ly/SirirajHackathon ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09 8272 7021 (คุณม่วน)

คุณอาจสนใจ

Related News