เลือกตั้งและการเมือง

'ตรีชฎา' ไล่ 'เท่าพิภพ' ไปศึกษา กม. ซัดบิดเบือนปมเปลี่ยนฉลากเหล้าเบียร์ ชี้ยังเหลืออีกหลายขั้นตอน

โดย nattachat_c

28 ก.พ. 2567

19 views

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn” ระบุว่า


[ ฉลากเบียร์น่ากลัว #SoftPower ไหม ]


ตัวอย่างฉลากที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ที่มีอำนาจออกกฎห้ามขายเวลา วัน และออนไลน์)พยายามออกข้อบังคับใช้ให้ติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท


ฉลากต้องใส่รูปน่ากลัว 30% ของพื้นที่ขวด ทางสมาคมคราฟท์เบียร์ ลองทำตัวอย่างตามกฎหมายมาสภาพจะออกมาประมาณในภาพครับ


ตอนนี้ร่างรอหมอชลน่านเซ็นรับรองเเละบังคับใช้ได้เลย


ทุกท่านคิดเห็นว่าไงครับ


#สุราก้าวหน้า #ก้าวไกล

-------------

วานนี้ (27 ก.พ. 67) นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก และสื่อโซเชียลส่วนตัว ระบุถึง (ร่าง) ประกาศกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า


โดยจะมีการกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว รอแค่การลงนามจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นั้น เป็นการสื่อสารที่บิดเบือน และสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมาก


นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า การออกประกาศดังกล่าว ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ทั้งความเห็นของภาคประชาชน และ การเสนอของอนุกรรมการ อีก 2 คณะใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ กรรมการนโยบายก็ได้


จึงไม่อยากให้นายเท่าพิภพ สร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนคิดไปก่อนว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมสุราประชาชน ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย


ขอให้นายเท่าพิภพไปศึกษากฎหมาย และขั้นตอนทางกฎหมายให้ดีก่อน ที่จะออกมาโพสต์ข้อความบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพูดหรือแสดงความคิดเห็น ควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิด

---------------

นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค กล่าวว่า พรรค พท.ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.พ.


ซึ่งมีสาระสำคัญ 8 ด้าน โดยสาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่


นายดนุพรกล่าวอีกว่า พรรค พท.เข้าใจในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กเป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และคุ้มครองเด็กเยาวชนในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ขณะเดียวกัน ก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรค พท.ที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย

---------------

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอชี้แจงประเด็นการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและจะมีผลใช้บังคับได้ทันทีนั้น


กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยร่างกฎหมายที่กำลังเป็นข่าวอยู่นั้น ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ....


ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567


ซึ่งขั้นตอนหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว จะนำมาสรุปผล เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศอีกครั้ง


ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติตามลำดับ  


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกรณีในข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade Agreement : TBT Agreement) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องแจ้ง (Notification) กฎระเบียบ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการค้าของประเทศสมาชิกอื่น


จึงต้องมีการแจ้งเวียนร่างประกาศดังกล่าวให้กับประเทศสมาชิก WTO เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงนามเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

---------------

รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/4a5lC8E5JMg

คุณอาจสนใจ

Related News