เลือกตั้งและการเมือง

'เรืองไกร' จ่อร้อง สว. สอบที่ดินแสนสิริ จะเป็นเหตุให้ 'เศรษฐา' มีปัญหาแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่

โดย passamon_a

6 ส.ค. 2566

320 views

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เรื่องการซื้อที่ดินแสนสิริ สมัยที่นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผู้บริหารนั้น กรณีดังกล่าว นายชูวิทย์กล่าวอ้างว่า อาจจะทำให้นายเศรษฐา แคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย มีปัญหาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 (4) นั้น


นายเรืองไกร กล่าวว่า ข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์ ทำให้แสนสิริต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงด้วย ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงมีมูลเหตุที่ควรแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่ควรทำเรื่องนี้คือ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน เพราะมีระเบียบวาระที่ 4.1 ที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนายกฯ อยู่แล้ว ในเช้าวันที่ 7 ส.ค. ศกนี้


นายเรืองไกร กล่าวว่า เขาจึงจะไปร้องขอให้คณะกรรมาธิการชุดนี้ สอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนที่จะประชุมรัฐสภาในคราวถัดไป ซึ่งน่าจะเป็นหลังวันที่ 16 ส.ค. ดังนั้นจะไปร้องเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการดังต่อไปนี้


1. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว จากนายชูวิทย์มาพิจารณาว่า สอดคล้องกับเอกสารของแสนสิริ หรือไม่

2. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว จากสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทุกรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขาย รายงานการประชุม เอกสารการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลง เอกสารใบสำคัญประกอบการลงบัญชี เอกสารการจดจำนองที่ดิน ดังกล่าว จาก บมจ.แสนสิริ ทุกรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. เรียกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก่อนโอนที่ดินมาให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากร มาตราที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ และการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากร มาตราที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

5. เรียกเจ้าพนักงานที่ดินที่ทำธุรกรรมดังกล่าว มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำนิติกรรมในที่ดินแปลงดังกล่าว มีการคิดภาษีถูกต้อง หรือไม่

6. เชิญผู้ขายที่ดินทุกรายมาให้ถ้อยคำว่า มีการซื้อขายกันตามที่ บมจ.แสนสิริ ให้ข่าวหรือไม่ อย่างไร การรับเงินมัดจำ การรับเงินวันทำการซื้อขาย ทำโดยวิธีใด กี่ครั้ง และมีการจ่ายค่านายหน้าให้ใคร หรือไม่

7. จัดทำรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้สมาชิกรัฐสภาได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาซักถามนายเศรษฐา ทวีสิน ในที่ประชุมรัฐสภา ก่อนให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อไป


นายเรืองไกร กล่าวว่า ทั้งนี้ จะได้ประสานกับ สว.เสรี เพื่อจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเอง ในวันที่ 7 ส.ค. ศกนี้ เวลา 09.00 น. ที่วุฒิสภาhttps://youtu.be/YXRFok1VP3c


คุณอาจสนใจ

Related News