การเมือง

'นิด้าโพล' เผย คนกรุงอยากได้ 'ชัชชาติ' เป็นผู้ว่าฯ กทม.

โดย sujira_s

6 ก.พ. 2565

105 views

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่าง


เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 10 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า


อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์


อันดับ 2 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง


อันดับ 3 ร้อยละ 11.03 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)


อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่า ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย


อันดับ 5 ร้อยละ 8.08 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)


อันดับ 6 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)อันดับ 7 ร้อยละ 5.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ


อันดับ 8 ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล


อันดับ 9 ร้อยละ 1.96 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง


อันดับ 10 ร้อยละ 1.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล


อันดับ 11 ร้อยละ 1.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า


อันดับ 12 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ


และร้อยละ 0.83 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ดร.ประยูร ครองยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม 2565 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) , ยังไม่ตัดสินใจ , จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง , นายสกลธี ภัททิยกุล และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ มีสัดส่วนลดลง


ในขณะผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย , ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) , น.ส.รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/Xqt67YUDUAc

คุณอาจสนใจ

Related News