เลือกตั้งและการเมือง

เช็กด่วน! เปิดกฎเหล็ก ‘เลือกตั้ง 66’ ห้ามทำวันเลือกตั้ง เริ่ม 7 พ.ค. จนถึงวันปิดหีบลงคะแนน

โดย petchpawee_k

6 พ.ค. 2566

154 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผย ข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ตามพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 ในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ซึ่งวันเลือกตั้ง คือ 14 พ.ค. 66  และวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 66  โดยมีข้อห้ามดังนี้


ห้ามขาย แจกจ่าย จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ( รวมถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย) 

- วันเลือกตั้ง ห้ามตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 66 – 18.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 66

โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


* วันเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. 66 – 18.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค. 66

-----------------------------------

ห้ามเล่น/จัดให้เล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง


โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ผู้เล่น : ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ผู้จัดให้เล่น : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

----------------------------------------------------


ห้ามเปิดเผย ‘โพล’ ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 66 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 66 


  • โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามจัดยานพาหนะ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับ เพื่อออกเสียงลงคะแนน
  • ห้ามจูงใจหรือควบคุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกใคร


- โทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 100,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

  • ห้ามยินยอมให้ย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง


- โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี


  • ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


- โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

  • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นทราบ
  • โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางไม่ให้ไปเลือกตั้ง


- โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน


- โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

--------------------------------------------------------------------

ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส.


  • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง


- โทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 


ใครจงใจทำบัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรดี 


- โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี


คุณอาจสนใจ

Related News