เลือกตั้งและการเมือง

เปิดสมบัติ "ปดิพัทธ์" มีทรัพย์สินรวม 11 ล้าน เงินติดบัญชีหลักหมื่น มีห้องชุด-ตึกแถว 8.6 ล้านบาท

โดย kanyapak_w

3 พ.ย. 2566

366 views

เปิดสมบัติ "ปดิพัทธ์" มีทรัพย์สินรวม 11 ล้าน เงินติดบัญชีหลักหมื่น มีห้องชุด-ตึกแถว 8.6ล้านบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายปดิพัทธ์ สันติธาดา สส. พรรคเป็นธรรม และรองประธานสภาคนที่ 1 มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,570,401.63 บาท โดยแบ่งเป็นของตนเอง 9,324,142.66 บาท ของคู่สมรส 2,219,475.80บาท และบุตร 26,783.17 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,433,492.23 บาทโดยแบ่งเป็น เงินสดของบุตร 10,000 บาท เงินฝาก 10 บัญชี จำนวน48,316.62 บาท แบ่งเป็นของตนเอง 6 บัญชี 12,927.25 บาท ของคู่สมรส 3 บัญชี 35,313.51 บาท และของบุตร 215.37 บาท เงินลงทุน มูลค่ารวม 1,039,073.53 บาท แบ่งเป็น ของตนเอง จำนวน 2 กองทุน 168,541.40 บาท และกองทุนของคู่สมรส 15 กองทุน 870,532.13 บาท มีห้องชุดที่จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง และตึกแถว 3 ชั้นครึ่งที่จังหวัดพิษณุโลก 1 หลังมูลค่ารวม 8,690,000 บาท รถยนต์ของตนเอง 1 คันและของคู่สมรส 2 คันมูลค่ารวม 1,113,000 บาท ประกันชีวิตของตนเองคู่สมรส และบุตรรวม 8 เล่ม มูลค่ารวม402,871.97 บาท มีเงินเบิกเกินบัญชีของตนเองและคู่สมรส จำนวนเงินรวม17,401.38บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นเป็นทองรูปพรรณ ของคู่สมรสมูลค่า 267,000 บาท
คุณอาจสนใจ

Related News