เลือกตั้งและการเมือง

มติศาล รธน. ไม่รับคำร้องปมห้ามเสนอชื่อ 'พิธา' ซ้ำ - 'วันนอร์' เคาะวันโหวตนายกฯ 22 ส.ค.นี้

โดย petchpawee_k

17 ส.ค. 2566

32 views

ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ปมห้ามเสนอชื่อ 'พิธา' ซ้ำ ในการโหวตนายกฯ ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง


กรณีที่ประชุมคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง) มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 หรือไม่


หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องดังกล่าว พร้อมกับมีคำสั่งให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้ว เห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้อง และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป


ล่าสุดวานนี้ (16 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว คำขออื่นย่อมมีอันตกไป เนื่องจากเห็นว่า ผู้ร้องเรียนไม่ใช่บุคคล ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรง ไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องเรียนได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213

------------------------------------

 'วันนอร์' เคาะวันโหวตนายกฯ 22 ส.ค.นี้ เตรียมหารือวิป 3 ฝ่ายหาข้อสรุปให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ก่อนโหวตหรือไม่


เมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยถึงวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ก็ถือว่าสิ่งที่ทางรัฐสภาที่ได้ประชุมไปนั้น ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในวันนี้ (17 ส.ค.) เวลา 14.00 น ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป และนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อดูในรายละเอียด ในวันที่ 18 สิงหาคมคม เวลา 10.00 น.


 นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่าเบื้องต้น ตนได้เคาะวันประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่แล้ว เป็นวันที่ 22 สิงหาคม โดยได้หารือกับทางนายพรเพชร พิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เรียบร้อยแล้ว


 เมื่อถามถึงญัตติของนายรังสิมันต์ โรม ที่ขอให้มีการทบทวน มติของรัฐสภาในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซ้ำได้ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ญัตติดังกล่าวก็ยังอยู่ ซึ่งก็น่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาหารือในที่ประชุม แต่กันดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ


เมื่อถามว่าวันที่ 22 สิงหาคมนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่เพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่ารัฐสภามีหน้าที่จัดการประชุม เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เราก็จะพยายามทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับและควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อไป ส่วนการโหวตเลือกนายกฯจะเสร็จสิ้นในวันที่ 22 สิงหาคมเลยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม


ส่วนที่สมาชิกวุฒิสภา อยากจะให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ระเบียบข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาไม่ได้ระบุไว้ ว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จะต้องแสดงวิสัยทัศน์อย่างการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 มีการเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน ก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ แต่ก็ต้องมีการหารือฝ่ายกฎหมาย ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ แต่ส่วนตัวไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่ผู้ที่ถูกเสนอชื่ออยู่ในที่ประชุมหรือไม่ และขึ้นอยู่กับสมาชิกว่า จะให้แสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ จึงไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ อย่างไรก็ตามในการหารือ 3 ฝ่าย จะมีการนำเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ไปพูดคุยด้วย เพื่อให้มันจบสิ้นกระบวนความ


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/u4RQRRyjBNU

คุณอาจสนใจ

Related News