เลือกตั้งและการเมือง

'รร.สิรินธร' แจงดรามา 'ปากระป๋องหน้านักการเมือง' - ผู้สมัคร สส.ก้าวไกล ชี้พรรคไม่ได้จัดงาน

โดย nattachat_c

14 ส.ค. 2566

512 views

วานนี้ (วันที่ 13 ส.ค.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูป บนเฟซบุ๊ก ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ – หนุ่ม รวมทั้งบนทวิตเตอร์ แสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับกิจกรรมเกม “ปากระป๋องใส่ภาพบุคคลทางการเมือง” ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ จ.สุรินทร์


โดยนายชนินทร์ได้เรียกร้องขอให้มีการใช้วิจารณญาณและระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง หรือปลูกฝังแนวคิดทางการเมืองแก่ผู้ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ


ทั้งนี้ รองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ระบุข้อความว่า "เมื่อวานผมได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรม ที่ปรากฏภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จังหวัด #สุรินทร์ และมีการเล่นกิจกรรมเกม “ปากระป๋องใส่ภาพบุคคลทางการเมือง” และเกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่ง จึงอยากสื่อสารกับทุกท่านในสังคม โดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้


ผมขอเรียกร้องและย้ำเตือนแก่โรงเรียน หน่วยงานรัฐ ตลอดจนผู้ใหญ่ในสังคมทุกท่าน ให้ใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น การทำกิจกรรมในลักษณะนี้อาจทำได้ตามสิทธิเสรีภาพ แต่เมื่อพึงตระหนักได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าร่วม ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบกิจกรรมที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง หรือการปลูกฝังแนวคิดทางการเมืองแก่ผู้ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ


ถึงแม้สถานศึกษาจะเป็นสถานที่ปลอดภัยในการแสดงออก สามารถเปิดให้มีอิสระทางความคิด กิจกรรมที่เกิดในโรงเรียนควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ทางวิชาการหรือสันทนาการ และควรคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมด้วย หากกิจกรรมนี้ริเริ่มโดยกลุ่มนักเรียน ควรมีครูอาจารย์ช่วยให้ความรู้และความเข้าใจถึงความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมด้วย


“สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยพวกเราทุกคนนะครับ ผมขอเรียกร้องถึงทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงพรรคการเมืองและผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทุกท่าน ให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมการเมืองทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ไม่ควรยุยงให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างความขัดแย้งในสังคม สร้างแบบอย่างของการแสดงออกต่อความเกลียดชังด้วยความรุนแรง หรือปลูกฝังแนวคิดทางการเมืองเชิงลบแก่ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพราะอาจส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความแตกแยกในสังคม”


ทั้งนี้ ชาวเน็ตได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก หวั่นกิจกรรมไม่สร้างสรรค์ อาจปลูกฝังให้เด็กๆ เกลียดชังเพิ่มมากขึ้น

-----------
ต่อมา เพจ โรงเรียนสิรินธร โพสต์เอกสาร คำชี้แจงกรณีนี้ ว่า


“ตามที่โรงเรียนสิรินธรจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที รวมถึงส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย


โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2 และ 3 และโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 รวมถึงประชาชนและบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว


ต่อมาได้มีภาพเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโยนลูกบอลใส่กระป๋องที่มีภาพนักการเมืองอยู่นั้น โดยในสังคมออนไลน์ มีการนำเสนอภาพนักการเมืองเพียงบางส่วน และมีข้อความชี้นำไปที่ใบหน้าของนักการเมืองบางท่าน ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดในกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมมีการจัดวางกระป้องเป็น 2 ชั้น ชั้นล่าง 2 กระป๋อง ชั้นบน 1 กระป๋อง ในส่วนชั้นบนสุดจะนำรูปภาพนักการเมืองติดกับไม้ตั้งอยู่เหนือกระป๋องด้านบน กติกาในการโยนลูกบอลผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโยนให้โดนในส่วนฐานให้ล้มทั้ง 3 กระป๋อง แล้วบอกชื่อนักการเมือง จึงจะได้รับรางวัล มิใช่การโยนใส่หน้านักการเมืองโดยตรงดังที่เป็นข่าว


ทั้งนี้ มิได้มีภาพนักการเมืองเฉพาะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นภาพนักการเมืองหลายๆ พรรคซึ่งเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและสังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน


โรงเรียนขอชี้แจงว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จำลองกิจกรรมในรูปแบบของงานวัดที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสอดแทรกความรู้ในสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมปากระป๋อง เป็นหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้


โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้รู้จักนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักการเมืองที่นักเรียนชื่นชอบ และกำลังได้รับความสนใจในสังคมปัจจุบัน โดยมิได้มีเจตนาดูหมิ่น เหยียดหยาม เจาะจงไปที่ผู้นำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเน้นไปที่โยนลูกบอลใส่กระป้องให้ล้ม แล้วบอกชื่อบุคคลตามภาพเพื่อรับรางวัล ไม่ได้เจาะจงไปที่การโยนใส่ใบหน้าของบุคคลในภาพ


จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อได้วิเคราะห์ดูแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลสำคัญของประเทศ ทางโรงเรียนต้องขอแสดงความเสียใจและกราบขออภัยต่อบุคคลและต่อสาธารณชน ในการกระทำดังกล่าว โรงเรียนมิได้เพิกเฉย นิ่งนอนใจ และไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยก เกลียดชังในสังคมหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง”

-----------
ผู้ปกครองเด็กคนหนึ่ง ที่เรียนอยู่โรงเรียนดังกล่าว เล่าว่า ในความคิดส่วนตัวของตนนั้น ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือเราควรเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียน


เพราะเด็กส่วนมากจะอยู่กับโรงเรียน มากกว่าอยู่กับผู้ปกครอง และต้องให้เด็กกล้าแสดงออก ส่วนกิจกรรมปากระป๋องนั้น มีรูปภาพนักการเมืองหลายคน แทบจะทุกคน พร้อมทั้งนักการเมืองก็เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องให้เขาวิจารณ์ได้ เด็กๆ ที่ปากระป๋องอาจชอบใครก็ปาคนนั้น วอนอย่าโยงไปเรื่องการเมือง

-----------

นายเบญจมินทร์ ปันสน อดีตผู้สมัคร สส.พรรคก้าวไกล จ.สุรินทร์ เขต 1 กล่าวว่า


วันนั้น เป็นวันที่ 9 ส.ค. 2566 เป็นงานเปิดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตนก็ไปร่วมเยี่ยมชมของตนเองไม่ได้มีใครเชิญ ซึ่งตนก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอยู่ด้วย และตนก็ไปชมตามบูธต่างๆ ซึ่งบูธที่เป็นประเด็นเป็นบูธแรกของงาน ตนก็ได้เข้าไปดูด้วย ถึงตนจะอยู่พรรคก้าวไกลเอง แจ้งตรงนี้ว่า ไม่ได้เป็นคนจัด และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบูธใดๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงการไปในวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา ตนไปในฐานะคนทั่วๆ ไป ไปเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเท่านั้น


สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้น แบ่งออกเป็นหลายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างบูธที่เป็นประเด็นอยู่ เป็นหนึ่งในวิชาสังคมศึกษา มีทั้งกิจกรรมเล่นเกมปากระป๋อง และก็มีกิจกรรมตอบคำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องของสังคม การเมืองประเทศไทย


ตนมองหลายๆ บูธมีความสนใจมากและเป็นห่วงมาก ซึ่งบูธนี้อาจจะจัดกิจกรรมที่คลายเครียด โดยรู้สึกว่าการเมืองประเทศไทยอยู่ใกล้กับตัวเขามากกว่า เพราะบูธนี้จะเป็นวิชาการมากกว่า ก็จะสอบถามว่าประธานสภาฯ ชื่ออะไร นักการเมืองคนนี้ชื่ออะไร ซึ่งจะเป็นวิชาความรู้รอบตัวมากกว่า


จริงๆ แล้วกิจกรรมปากระป๋องไม่ได้มีแค่ 2 พรรคการเมือง หรือนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีแทบทุกพรรค แม้ว่าของพรรคก้าวไกลเองก็มี โดยผู้เล่นจะเลือกปาใคร ถ้าถามว่าสร้างความเกลียดชังไหม อันนี้ตนคิดว่าแล้วแต่มุมมอง ซึ่งบูธไม่ได้ระบุว่าต้องปาด้วยความเกลียดชัง หรือปาด้วยความรัก บางทีเขาอาจจะปาด้วยความรักก็ได้

-----------


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Qg-1MAIj29Yคุณอาจสนใจ

Related News