เลือกตั้งและการเมือง

รทสช. แจงปมที่ทำการพรรค ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง ส.ว.ทรงเอ เป็นแค่ผู้เช่าเท่านั้น

โดย paranee_s

19 ก.พ. 2566

86 views

จากกรณีที่มีการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลักษณะกล่าวหาว่า อาคารที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวพันกับทุนสีเทา เนื่องจากเป็นอาคารที่เกี่ยวพันกับสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ซึ่งผู้อภิปรายพยายามกล่าวหาว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้น


โดย พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ออกมาชี้แจงว่า ขอแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ซึ่งเคยมีสื่อมวลชนบางแห่ง พยายามนำเสนอข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่เคยปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการตั้งข้อกล่าวหา หรือมีการแจ้งข้อหาเช่นว่านั้นกับสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้น ตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายแต่อย่างใด


อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นก็มิได้เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับพรรครวมไทยสร้างชาติเลย ดังนั้น การกระทำใด ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติ และมิใช่การกระทำของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ประการใด


นอกจากนั้น การใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะเพิ่งมาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ทำการพรรคมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 อีกทั้งพลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆ ในพรรครวมไทยสร้างชาติที่


มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อาคารสถานที่ใดเป็นที่ทำการพรรค การที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเรื่องดังกล่าวไปอภิปรายกล่าวหาผูกโยงสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นกับพรรครวมไทยสร้างชาติ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพียงเพื่อสร้างเรื่องราวการอภิปรายให้เป็นไปตามความคิดความเข้าใจของตนเองว่าอาคารที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติและ


โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับสมาชิกวุฒิสภาที่ผู้อภิปรายกล่าวหานั้น มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นความจริง แต่เป็นการกระทำที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงตามคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้ จึงเป็นการกระทำที่เป็นการไม่รับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่และไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีจะพึงกระทำ


พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอเรียนว่าพรรคเป็นเพียงผู้เช่าใช้อาคารสถานที่อันเป็นที่ทำการพรรคเท่านั้น ซึ่งโดยปกติทั่วไปนั้น ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือที่ไม่มีการกระทำใดที่กระทำร่วมกันจะต้องมีความรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็นเพียงผู้เช่าอาคารที่จะต้องมีความรับผิดหรือต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมด้วย


ยิ่งกว่านั้น ในช่วงเวลาที่พรรครวมไทยสร้างชาติเช่าใช้อาคารดังกล่าวนั้นก็ไม่เคยปรากฎข่าวหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ในทางสาธารณะที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปตามข้อเท็จจริงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหยิบยกขึ้นมาใช้อภิปราย จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรครวมไทยสร้างขาติจะทราบล่วงหน้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเวลาต่อมาหรือในอนาคตได้


การที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพยายามผูกโยงข้อเท็จจริงในการอภิปรายให้ประชาชนเข้าใจหรือคิดว่าพรรค รวมไทยสร้างชาติและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างร้ายแรงนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมของนักการเมืองและตามกฎหมายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติจะพิจารณาดำเนินการตามสิทธิ์และตามกฎหมายต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News