การเมือง

"ตรีนุช" ลงนามยกเลิกระเบียบ "ทรงผม" ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย paranee_s

24 ม.ค. 2566

1.9K views

วันนี้ (24 ม.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 หมายความว่าจากนี้ไป จะไม่มีระเบียบทรงผมนักเรียนจากส่วนกลางมากำหนดแล้ว การกำหนดขึ้นอยู่กับสถานศึกษาหารือร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการยกเลิกระเบียบส่วนกลางเรื่องของทรงผมนักเรียน เพื่อต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้โรงเรียนสามารถออกระเบียบกติกาทรงผมนักเรียนของตนเองได้ โยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงฯ จะมีแนวทางการทำประชาพิจารณ์ไปให้ทุกโรงเรียน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์แต่ละโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนไม่จำเป็นต้องตัดผมเหมือนกันเหมือนกัน เพราะเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงพยายามยืดหยุ่นให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความสุขกับการมาเรียนมากขึ้น


หากย้อนไปดูระเบียบเดิม ของการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 จะกำนหนดว่า นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม, นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย, นักเรียนต้องห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอันซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน


ส่วนนโยบายการไว้ทรงผมของนักเรียนล่าสุด กำหนดว่าการไว้ทรงผมของนักเรียน จะไว้ผมสั้นหรือผมยาว อยู่ที่สถานศึกษาวางแนวปฏิบัติ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามพันธกิจและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา


ซึ่งระเบียบทรงผมแต่ละโรงเรียน ต้องมาจากการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามหลักการมีส่วนร่วม เช่น นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร


ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างทำร่างแนวทางการทำประชาพิจารณ์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ทุกโรงเรียนนำไปปรับใช้ ในการกำหนดทรงผมเด็กนักเรียนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนระเบียบการกำหนดทรงผมนักเรียนแบบใหม่นี้ จะบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน

คุณอาจสนใจ

Related News