การเมือง

รัฐบาลยันมีเงินกองทุนช่วยเพียงพอ เปิดบริจาคเป็นทางเลือกให้ ปชช.ส่งกำลังใจเหยื่อกราดยิง

โดย thichaphat_d

10 ต.ค. 2565

486 views

วานนี้ (9 ต.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ของหน่วยงานภาครัฐขณะนี้ว่า ได้เร่งดำเนินการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โดยล่าสุดวานนี้ (9 ต.ค. 65) 4 หน่วยงานภาครัฐ มีความคืบหน้าการจ่ายเงินให้กับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต กรณีเหตุดังกล่าวรวม 13,927,555 บาท และมีหน่วยงานที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย รายละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือรวม 3,960,000 บาท โดยมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 110,000 จำนวน 36 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 10 ราย อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรักษาจริง

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือรวม 582,000 บาท แบ่งเป็น

-พม.รายละ 10,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 470,000 บาท

-พ.อช.รายละ 1,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 47,000 บาท

-สมาชิกกองทุนชุมชน 74,000 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 222,000 บาท

4. สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือรวม 2,585,555 บาท โดยอนุมัติ/มอบแล้วเมื่อวันที่ 7-8 ต.ค. 65 ดังนี้

-สิทธิประกันสังคม 7 ราย รวมจำนวนเงิน 2,425,555 บาท (เงินเข้าวันที่ 20 ต.ค. 65)

-กระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท จำนวน 32 ราย รวมเป็นเงิน 160,000 บาท

“นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่มีกำหนดจะมอบเงินช่วยเหลือในวันที่ 11 ต.ค.65 หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานจัดหางาน กองทัพบก เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเร็วต่อไป” นายอนุชาฯ กล่าว

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่มีการสอบถามถึงการเปิดช่องทางการรับบริจาค กรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เมื่อมีสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น จะมีประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังไม่มีช่องทางที่จะร่วมดำเนินการเช่นนั้นได้

ดังนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยการรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

ทั้งนี้ สถานะของเงินกองทุนในปัจจุบันมีเพียงพอ ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่าง ๆ อยู่ด้วยแล้ว โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะเป็นส่วนเพิ่มจากที่ผู้ประสบภัยได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ใช่กรณีที่รัฐบาลไม่จัดงบประมาณช่วยเหลือแล้วมาเปิดให้ประชาชนบริจาค ซึ่งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ เป็นกองทุนที่มีมานานแล้ว โดยการดำเนินการนำเงินไปบริจาคมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวด มีการตรวจสอบย้อนหลังได้

นอกจากนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเป็นการให้คนไทยได้แสดงความห่วงใย และเป็นการร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ซึ่งช่องทางของรัฐบาลเป็นอีกทางเลือกเท่านั้นรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NYvbPscM8tM

คุณอาจสนใจ

Related News