การเมือง

นายกฯ เผย ครม. เคาะ 8 มาตรการใหม่ลดค่าครองชีพด้านพลังงาน

โดย paranee_s

21 มิ.ย. 2565

170 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยหลังประชุม ครม.ว่า วันนี้ที่ประชุมครม. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน สถานการณ์วิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบหนักหน่วงในหลายมิติ


ขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางประเทศ ก็งดส่งออกโภคภัณฑ์ที่จำเป็น ทำให้ห่วงโซ่อุปทานขาดแคลนทั่วโลก ซึ่งมีผลผูกพันทั้งสิ้น ทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าร้อยละ 8 ในรอบหลายสิบปี โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา รวมถึงปัญหาค่าครองชีพประชาชนปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทำให้สินค้าราคาแพง ซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลานานในการฟื้นตัว


ซึ่งตนและรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกังวลใจไม่น้อยกว่าคนอื่น จึงได้มีการประชุมหารือมาตรการรับมือตลอดเวลา วันนี้ครม.จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจเร่งด่วนทั้งขยายมาตรการเก่าที่จะสิ้นสุด 30 มิ.ย. ออกไปอีก 3 เดือนและออก 8 มาตรการใหม่


ได้แก่ ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และให้สิทธิ์ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ ในโครงการลมหายใจเดียวกัน ซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท, กำหนดกรอบราคาขายปลีกแอลพีจีที่ราคา 408 บาทต่อถัง (15 กก.) , ขยายเวลาให้ส่วนลดราคาแอลพีจี ร้านค้าหาบเร่แผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท, ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก 250 บาทต่อเดือน


ขณะเดียวกันจะอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ 50 กรณีที่ขายเกินลิตรละ 35 บาท ทั้งคงค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมัน นำส่งกำไรจากการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อนำไปลดภาระน้ำมันให้ประชาชนทั้งดีเซลและเบนซินเป็นเวลา 3 เดือน


และ ยังมีมาตรการภาษีสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมการบริโภคและการจ้างงาน 6 เดือน ตั้งแต่ 16 ก.ค.- สิ้นปี 65 โดยเมืองหลัก จะหักภาษี ได้1.5 เท่า เมืองรอง 2 เท่า


ขณะเดียวกันขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และภาคประชาชนให้มากที่สุด โดยให้แต่ละหน่วยงานออกนโยบายที่เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงาน ปิดไฟ -เปิดไฟ ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ ใช้การประชุมออนไลน์ ในส่วนของภาครัฐกำหนดให้ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 20 เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน


นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า ครม. มีมติกำหนดให้วันที่ 3 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันน้ำบาดาลแห่งชาติ โดยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 15 โครงการครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นคำถามอื่นๆ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้โฆษกรัฐบาลชี้แจงแทน

คุณอาจสนใจ

Related News