การเมือง

นายก สั่ง ปฏิรูประบบราชการให้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมเร่งรัดโครงการที่ล่าช้า

โดย paranee_s

24 พ.ค. 2565

859 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญ 2 เรื่อง คือกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปฏิรูประบบราชการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น


โดยเรื่องกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เป็นการสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จะให้ความสำคัญ กำกับดูแล และให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และสังคมเศรษฐกิจในประเทศไทย


ปัจจุบัน ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลก เพื่อที่จะคุ้มครอง ให้ความเป็นธรรม ทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมถึงการกำหนดหน้าที่ และขั้นตอนในการกำกับดูแล ธุรกิจแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ


โดยหลักสำคัญมีอยู่ 10 ประการ เช่น การให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม, สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม, คุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภคในการใช้บริการแพลตฟอร์ม, ให้ความร่วมมือในการกำกับดูแลที่สอดคล้องกัน, ให้มีวิธีการหรือระบบที่สามารถรับแจ้งการกระทำความผิด หรือข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนหรือหลอกลวงในทำนองนี้ รวมถึงให้มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่มีความผิดกฎหมายดัง รับรองผู้แจ้งเบาะแส และมีการรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม


ซึ่ง ครม. รับทราบหลักการของกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เพื่อที่จะไปดำเนินการต่อในการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทุกกฎหมายจะต้องมีการศึกษา พิจารณาและให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อเห็นชอบในหลักการและปฏิบัติงานต่อในขั้นตอนของกฎหมาย


นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก โดยพิจารณาอนุญาต ให้ปรับปรุงกฎหมาย จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งได้รับการรายงานจากสำนักงานแต่ละแห่ง ว่ามีการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่ต่างกัน โดยจะหามาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นการลงนามอนุญาต จะต้องลดระยะเวลาให้ได้มากที่สุด


และให้ปรับลดระยะเวลา โดยเฉพาะงานที่มีผลกระทบสูง เช่น การขออนุญาตโรงงานนำเข้า-ส่งออก ต้องลดระยะเวลาลงให้ได้กว่าร้อยละ 50 ภายในปีนี้ และจะต้องพิจารณายกเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ตนได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งทบทวนการทำงาน เพื่อปรับลดระยะเวลาดังกล่าว ของแต่ละกระทรวง พร้อมย้ำว่า ภายใน 1 เดือนทุกกระทรวงจะต้องไปปรับตัวเอง


ขณะที่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยหรือเกษตร BCG เป็นแนวทางสำคัญของโลก และเป็นแนวทางสำคัญของประเทศไทย โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงจนได้ผลดี มีความก้าวหน้าไปหลายประการ เช่น การปรับปรุงร่างพ.ร.บอ้อยและน้ำตาล, การบริหารจัดการสินค้าเกษตรทางเลือกในอนาคต หรือ การปรับปรุงร่างพ.ร.บผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ


โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า ไม่ใช่ว่าเราสั่งการ ทำผังเมืองออกไปแล้ว จะอนุมัติออกไปได้ เพราะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย หากอนุมัติได้ง่ายอย่างนั้นก็ดี แต่นี่เป็นประชาธิปไตย ทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบ และประชาพิจารณ์ทุกเรื่อง


ด้านการขยาย ระยะเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ eec โดยให้สิทธิประโยชน์ เรื่อง การยกเว้นทางภาษี การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ผ่านในพื้นที่นำร่อง เส้นนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ตพลัสที่ จ.ระยอง ,โครงการไบโอฮับเอเชีย ที่จ.ฉะเชิงเทรา ,โครงการร่วมทุนไบโอคอมเพล็กซ์ Bio economy จ.ขอนแก่น โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องดูทุกภาค ภาคไหนมีศักยภาพ ในการลงทุนเชื่อมโยงกับ eec ต่อไปในอนาคต


ในเรื่องของ การพัฒนาศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมชีวภาพ เชื่อมโยงข้อมูลจากอุตสาหกรรมหลัก 3 ด้านคือพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวะเภสัชภัณฑ์ มีหลายเรื่องที่ทำในลักษณะเช่นนี้ โดยขอให้ดูความก้าวหน้าต่อไปและดูในทุกมิติ


ส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลมีความพยายามในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นดีขึ้นตามลำดับ มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ต้องหาวิธีการ วันนี้ก็ดูแลสิทธิประโยชน์ในเรื่องวีซ่า สิทธิทางภาษี ด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์ มีคณะกรรมการพิเศษตั้งขึ้นมา โดยเฉพาะ กำหนดยุทธศาสตร์มีระเบียบการ เพื่อให้เขาเข้ามาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทย ยืนยันว่า มีมาตรการที่รัดกุม อย่ากังวลตรงนี้


นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริม Soft Power อย่างการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้มีการปรับรูปแบบใหม่ในการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในประชาคมโลก มีการสร้างมาตรฐานอำนวยความสะดวก สร้างศูนย์ One Stop Service มีการคัดกรองเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีความไม่เหมาะสม


ซึ่งตนก็รับทราบจากในที่ประชุมโดยรัฐมนตรีชี้แจงว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เมืองคานก็มีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่มีมูลค่าและจัดซื้อไปขายกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว กีฬา ไม่ใช่เรื่องนู้นเรื่องนี้จุกจิกไปหมด อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือประเทศไทยมีศักยภาพที่ถือได้ว่ามากพอสมควรทั้งวัฒนธรรมอะไรต่าง ๆ


ส่วนพื้นที่การท่องเที่ยว อย่างภูเก็ต พังงา และกระบี่ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับโลก เห็นชอบในการจัดงาน Expo ในวาระพิเศษ ที่จ.ภูเก็ต รายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวทำมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก


วันนี้สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือการเดินหน้า นอกจากการพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมไปแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลให้ความห่วงใย โดยจะเริ่มเห็นชอบโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 8 ชั้น 7 อาคาร Club House สระน้ำและสวัสดิการ


โครงการนี้สามารถรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย นี่คือนโยบายของรัฐบาลที่ดูทั้งคนรายได้น้อย คนรายได้ปานกลางที่จะจ่ายได้ค่าที่อยู่อาศัยค่าอะไรต่าง ๆ ซึ่งต่างประเทศเขาก็ทำกันแบบนี้ ต่างคนก็ต่างต้องช่วยกันแล้วกัน


โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องอื่น ๆ ก็มีความก้าวหน้าตามลำดับ อะไรที่ช้านายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเร่งรัดไป ก็ติดด้วยระเบียบ ด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ และหลายอย่างอย่างที่บอกไปแล้วทุกอย่างต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ การทำ GIA และ HIA การทำอะไรต่าง ๆ ต้องเข้าใจระบบระเบียบ ข้อกฎหมาย หากพูดไปแล้ว ทำไม่ได้ติดข้อกฎหมาย ก็ทำอะไรไม่ได้


ดังนั้น ต้องดูกฎหมายเสียก่อน อย่างที่ว่าทำได้หรือเปล่า รัฐบาลก็ระวังตรงนี้มาเป็นที่สุด หลายอย่างก็ได้เร็ว หลายอย่างอาจได้ช้า ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งหมดไม่ง่ายอย่างที่พูด เพราะฉะนั้นตนจะพยายามทำให้มากที่สุด ตราบใดที่ยังมีเวลา ในการดูแลตรงนี้อยู่ ก็จะทำให้ดีที่สุด


คุณอาจสนใจ

Related News