การเมือง

ป.ป.ช. เผย มหาดไทย-ศึกษาฯ-ตำรวจ แชมป์ทุจริต ถูกร้องเรียนมากสุด

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

64 views

ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ตอนนี้ลุกลามไปทุกวงการ โดยเฉพาะ หน่วยงานของรัฐ ที่ ล่าสุด ป.ป.ช.พบว่า ในปี 2564 หน่วยงานที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทยนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงสถานการณ์การทุจริต ในปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีหน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ 3 ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถูกร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตมายังสำนักงาน ป.ป.ช. มากที่ สุด โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทยทำให้ในปี 2565 ป.ป.ช. ต้องปรับรูปแบบการทำงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น เน้นการป้องปราม แบบเชิงรุก ลงพื้นที่เข้าไปตักเตือน ตรวจสอบ ไม่รอให้มีการร้องเรียน เหมือนในอดีตนอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังได้เปิด ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ CDC ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลเบาะแส จากสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชน เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ ด้วยรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/X8S_bvGXA0I

คุณอาจสนใจ

Related News