เลือกตั้งและการเมือง

‘สมศักดิ์’ แจงสภา สธ.เร่งบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั้งปกติและยาเสพติด เล็งตั้งศูนย์ปรึกษาให้ครบทุกจังหวัด

โดย olan_l

4 ก.ค. 2567

15 views

วันนี้ (4 ก.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป โดย น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวช มี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เป็นผู้ตอบ

น.ส.รักชนก กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างไม่ทั่วถึง และมีผู้ป่วยจิตเวซที่เกิดจากยาเสพติดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็มีไม่เพียงพอ ตนขอถามว่า 1. กระทรวงสาธารณสุชมีแผนงานที่จะควบคุมจำนวนผู้ป่วยจิตเวช และมีแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจาดยาเสพติดในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 2. กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการจัดหาสถานที่เพื่อแยก และบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้แกประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร และ3. ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงผู้ป่วยจิตเวชได้สร้างปัญหาเกิดขึ้นทำให้ประชาชนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ แต่ตำรวจไม่เข้าดำเนินการ ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงขอเรียน ขอทราบชั้นตอนการดำเนินการว่า หากประสบเหตุเกิดขึ้น ประชาชนต้องดำเนินการอย่างไร และตนขอฝากปัญหาเหล่านี้ให้ท่าน รมว.แก้ไข เพราะผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งจากปัญหาสังคมและยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมมีไม่เพียงพอ ไม่ใช่เฉพาะแค่จิตเวชเท่านั้น แม้ว่า หมอ พยาบาลและส่วนอื่นๆ มีประมาณ 500,000 คน เป็นองค์กรที่ใหญ่ แต่มีงานที่ทับถมมาก หากเราไม่สามารถบริหารจัดการที่ชัดเจนก็จะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการเชื่อมั่นในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศได้ วันนี้งานด้านจิตเวชหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมสุขภาพจิต ซึ่งที่ผ่านมากรมฯจะดูผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างของผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ป่วยยาเสพติดมีโรคอื่นมาด้วย แพทย์หรือผู้ดูแลไม่สามารถรักษาได้ครอบคลุม ตนมีนโยบายให้กระทรวงควบรวมผู้ป่วยจิตเวชธรรมดาและจิตเวชาจากยาเสพติด รวมถึงสุรา ให้ไปรวมอยู่ในกรมสุขภาพจิต และหากเป็นไปได้จะปรับเปลี่ยนเป็น กรมสุขภาพจิตและยาเสพติด ซึ่งอาคารสถานที่ของกรมสุขภาพจิตไม่ใช่เล็กๆมีอยู่ประมาณ 4,000 เตียง หากเราเพิ่มผู้ป่วยจากยาเสพติดเข้าไปก็จะดูแลได้ตรง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรายังมีการส่งเสริมสมุนไพรในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช หากร่างกายดี จิตใจดี ก็จะผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงการสร้างเวปไซต์และสายด่วน เพื่อคัดกรองในเบื้องต้น และงานใหม่ที่เรากำลังทำ คือ การตั้งศูนย์ปรึกษาจิตเวช ศูนย์ปรึกษาสุขภาพจิตก่อนป่วย ซึ่งจะตั้งให้ครบทุกจังหวัด เพราะผู้ป่วยเบื้องต้นต้องการพูดคุยที่ไพเราะเพื่อลดการก้าวร้าว เราจะเพิ่มบริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพิ่มสถานที่ฟื้นฟู เพิ่มการช่วยเหลือผู้ป่วยคลุ้มคลังแบบเชิงรุก และใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมมาช่วยในการทำงาน ทั้งนี้เรื่องการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติด รัฐบาลให้ความสำคัญ สามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ และตนมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะรับปัญหาไปแก้ไขอย่างชัดเจนและดีที่สุดหากท่านใดข้อมูลก็มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและตรงจัดที่สุด

คุณอาจสนใจ

Related News