เลือกตั้งและการเมือง

‘ผกามาศ’ ชี้ ต้องปฎิวัติการศึกษา โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์ความรู้ไม่ทันสมัย เรียนไม่ตรงตลาดงาน

โดย olan_l

20 มิ.ย. 2567

32 views

วันนี้ (20 มิ.ย.) น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์ สส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่า ปัจจุบันเราอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่แนวโน้มของกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้นวัตกรรม สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบ ทำให้หลายอาชีพล้มหายไป

น.ส.ผกามาศ อภิปรายอีกว่า วันนี้ตนมีคําถามว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอว. มีการคิดวิเคราะห์ คาดการณ์และพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดรับกับตลาดแรงงานในอนาคตแล้วหรือยัง ซึ่งในปี 2566 มีรายงานว่ามีเด็กไทยได้รับผลสอบPISA ต่ําสุดในรอบ 20 ปี เพราะไม่สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ ถือเป็นกระจกสะท้อนหลักสูตรการเรียนของไทยที่ไม่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้ปรับมาถึง 15 ปี และที่สําคัญความรู้ส่วนใหญ่ยังเน้นการท่องจํา หลักสูตรจึงมีความสําคัญเพราะเป็นตัวสะท้อนว่ารัฐมีความคาดหวังว่าเด็กจะทําอะไรได้หลังจากเรียนครบทั้งหลักสูตร ซึ่งในต่างประเทศอย่างฟินแลนด์มีการปรับหลักสูตรทุก 10 ปี

"ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการปฏิวัติการศึกษาทั้งระบบ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ Upskill ให้ทันโลก เพราะผู้ที่ปรับตัวได้ดีเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่อยู่รอดและฝากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องการปรับหลักสูตรของไทย เพราะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่วิกฤตของการศึกษาก่อนที่จะสายเกินไป" น.ส.ผกามาศ กล่าวคุณอาจสนใจ