เลือกตั้งและการเมือง

ปลัดมท. เปิดฝึกอบรม วิทยากรผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นที่ 12

โดย attayuth_b

20 มี.ค. 2567

19 views

วันนี้ (20 มี.ค.) ที่หอประชุมกัลปพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. เปิดฝึกอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นที่ 12 เน้นย้ำ ช่วยกันสนองพระราชปณิธาน "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข" ทำหน้าที่ "ครูจิตอาสาบอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทย" ทำให้คนรัก ผูกพัน และภูมิใจในรากเหง้าความเป็นไทย เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนคุณอาจสนใจ