เลือกตั้งและการเมือง

‘พิพัฒน์’ เยือนเกาหลี เจรจา 5 เอกชนยักษ์ใหญ่อู่ต่อเรือ เพิ่มการจ้างแรงงาน 3,000 คน

โดย attayuth_b

13 มี.ค. 2567

30 views

วันนี้ (13 มี.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้แทนสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทย และสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ หารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการอู่ต่อเรือภาคเอกชน เพิ่มการจ้างงาน 3,000 อัตรา พร้อมเตรียม MOU ฝึกทักษะแรงงานไทยส่งทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 31 โรงแรม LOTTE HOTEL SEOUL โดยมีนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนายพิพัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบกิจการอู่ต่อเรือจำนวน 5 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท HD Hyundai Heavy Industry บริษัท Hyundai Mipo Dockyard บริษัท Hyundai Samho บริษัท Samsung Heavy Industries และบริษัท Hanwha Ocean ที่ได้พบในวันนี้เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และศักยภาพในการจ้างงานของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งหมดชื่นชมแรงงานไทยว่าฝีมือดี  และแจ้งว่ามีความต้องการจ้างแรงงานอย่างน้อย 3,000 อัตรา ในตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างเครื่องกล และเครือบริษัทฮุนไดทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท HD Hyundai Heavy Industry บริษัท Hyundai Mipo Dockyard บริษัท Hyundai Samho ยังต้องการให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อรับแรงงานไทยทุกคนที่ผ่านการอบรมทักษะช่างเชื่อม จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการอบรมทักษะภาษาเกาหลี เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายไทยได้เสนอจัดส่งแรงงานทักษะในสาขาวิศกรรมอู่ต่อเรือ วิศกรรมสมุทรศาสตร์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ที่มีความพร้อมในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ทักษะภาษาเกาหลีเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดส่งแรงงาน ซึ่งหลังจากชี้แจง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการเกาหลีรู้สึกมีความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดส่งแรงงานมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการจ้างแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้นด้วย  

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มโอกาสการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีฯ พิพัฒน์มอบไว้ให้กรมการจัดหางาน ซึ่งตลาดแรงงาน E-7 เป็นตลาดที่จะเติบโตขึ้น และดึงดูดแรงงานต่างชาติ สาขางานช่างจากหลายประเทศ เนื่องจากให้ค่าตอบแทนสูงและมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก และเป็นตลาดเดียวของเกาหลีใต้ที่เปิดโอกาสให้มีบริษัทจัดหางานมาเป็นตัวกลางในการจัดส่ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นระบบรัฐต่อรัฐ  ซึ่งกรมการจัดหางานพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยได้ไปทำงานในเกาหลีใต้มากขึ้น โดยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจการจัดส่งแรงงานไทย และทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝึกอบรมฝีมือก่อนการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยวีซ่าทักษะฝีมือ (E- 7) ไปทำงานในอุตสาหกรรมต่อเรือตามความต้องการของเกาหลีใต้ต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News