เลือกตั้งและการเมือง

‘พวงเพ็ชร’ สั่ง สคบ. ช่วยปชช.ร้องเรียนง่ายขึ้น หลอกเก็บปลายทาง-ของไม่ตรงปก

โดย attayuth_b

11 ม.ค. 2567

56 views

วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมได้รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน โดยพบว่าตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน-ธันวาคม  2566) เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด คือ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 1,327 เรื่อง รองลงมาคือ การท่องเที่ยวและเดินทาง จำนวน 555 เรื่อง และเรื่องอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย จำนวน 495 เรื่อง โดยได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคจนได้ข้อยุติ เรียกเงินคืนผู้บริโภคกรณีผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิจำนวน 4  ล้านบาท

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 ฉบับ ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การเจรไกล่เกลี่ย และการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างเหมาะสม

“ปัจจุบันมีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ดูจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคใน 2 เดือนที่ผ่านมามียอดสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมอยู่จำนวนมาก ขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดึงเทคโนโลยี IT เข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ขอให้ สคบ. ดำเนินการเชิงรุกในการป้องปรามผู้กระทำการละเมิดของผู้บริโภค ตลอดจนเร่งรัดการกระจายอำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่นให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรียน ได้สะดวกและง่ายขึ้น และทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” นางพวงเพ็ชร กล่าว

คุณอาจสนใจ

Related News